Hotline: 0932060286 Bản Tin Hải Hưng Tuyển dụng Sitemap
Trang chủ Tin tức

Tổng hợp các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật khi xây dựng bệnh viện

Khi thiết kế và thi công bệnh viện bạn cần tham khảo một số quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo phải tuân thủ các nguyên tắc để mang đến chất lượng cao nhất, xin mời quý bạn cùng tham khảo một số quy chuẩn sau:

(Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, ngoài ra còn nhiều các quy chuẩn khác)

 

Các quy chuẩn áp dụng:

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD về Quy hoạch xây dựng.
 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2012/BXD về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2010/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2009/BXD về công trình ngầm đô thị
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả.
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2014/BXD về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y tế QCVN 28:2010/BTNMT;
 • Các quy chuẩn khác có liên quan;

Các tiêu chuẩn về kiến trúc:

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 4470:2012 Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế.
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9212:2012 Bệnh viện đa khoa khu vực – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • Tiêu chuẩn 52 TCN - CTYT 0037:2005: Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành.
 • Tiêu chuẩn 52 TCN - CTYT 0038:2005: Tiêu chuẩn thiết kế khoa phẫu thuật bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành.
 • Tiêu chuẩn 52 TCN - CTYT 0039:2005: Tiêu chuẩn thiết kế khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành.
 • Tiêu chuẩn 52 TCN - CTYT 0040:2005: Tiêu chuẩn thiết kế khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành.
 • Tiêu chuẩn thiết kế phòng mổ, phòng sạch cần đáp ứng Tiêu chuẩn TCVN 8664-1: 2011;
 • TCVN 7958:2008 Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới.

Các tiêu chuẩn về kết cấu

 • TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCXDVN 229 -1999 Chỉ dẫn tính toán thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737:1995
 • TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu động đất
 • TCVN 5575:2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 5573: 1991 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép -Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 9362:2012 Nền nhà và công trình -Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCXD 198 – 1997 Nhà cao tầng - Hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối.
 • TCXD 205 – 1998 Móng cọc -Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCXD 195:1997 Nhà cao tầng - Hướng dẫn thiết kế cọc khoan nhồi.
 • TCXD 196 – 1997 Nhà cao tầng - Công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi.

Các tiêu chuẩn về hệ thống điện, chống sét

 • TCVN 9385:2012 Bảo vệ chống sét cho các công trình xây dựng – hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
 • TCVN 9358:2012 – Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung
 • BS EN 62305-3:2011 (Tiêu chuẩn Anh): Bảo vệ chống sét. Phần 3: Hư hại kết cấu và nguy hiểm cho người
 • TCVN 7447 (IEC 60364) – Hệ thống lắp đặt điện của toà nhà
 • 11 TCN – 18-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần 1: Qui định chung
 • 11 TCN – 19-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần 2: Hệ thống đường dẫn điện
 • 11 TCN – 21-2006 Quy phạm trang bị điện – Phần 4: Bảo vệ và tự động
 • TCXDVN 333: 2005 – Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 7114-1: 2008 Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 1: trong nhà.
 • TCVN 4756-86: Tiêu chuẩn nối đất an toàn điện hiện hành Việt Nam.
 • TCN 68-174-2006: Quy phạm chống sét và tiếp đất Bộ Bưu Chính, Viễn thông

Tham khảo các tiêu chuẩn về điện khác của nước ngoài như:

 • Health Technical Memorandum (HTM) - 06 (UK): Cấp điện và phân phối điện công trình y tế
 • Tiêu chuẩn IEC – Tiêu chuẩn của ủy ban kỹ thuật điện quốc tế
 • CIBSE chiếu sáng bên trong toà nhà
 • BS 5266-1: 2011 (tiêu chuẩn Anh): chiếu sáng khẩn cấp – Phần 1: tiêu chuẩn thực hành cho hệ thống chiếu sáng thoát hiểm;
 • NF C17-102: 2011 Tiêu chuẩn chống sét an toàn Quốc gia Pháp.
 • UNE 21186: 2011 Tiêu chuẩn chống sét an toàn Quốc gia Tây Ban Nha.

Các tiêu chuẩn về hệ cấp thoát nước

 • TCVN 4037:2012 Cấp nước. Thuật ngữ và định nghĩa
 • TCVN 4038:2012 Thoát nước. Thuật ngữ và định nghĩa
 • TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 4474:1987 Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 7957:2008 Thoát nước. Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;
 • TCVN 4519:1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Qui phạm thi công và nghiệm thu.
 • TCXDVN 33:2006 Cấp nước mạng lưới đường ống bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 5673:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp thoát nước bên trong. Hồ sơ bản vẽ thi công.
 • TCVN 7382:2004 Tiêu chuẩn chất lượng nước thải bệnh viện.

Các tiêu chuẩn về thiết kế phòng cháy chữa cháy

 • TCXD 216:1998: Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy;
 • TCXD 217:1998, Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm;
 • TCXD 217:1998, Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung
 • TCVN 3991:1985, Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ và định nghĩa;
 • TCVN 6379 – 1998, Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật;
 • TCVN 6102 – 1996, Phòng cháy, chữa cháy - Chất chữa cháy - bột);
 • TCVN 5303:1990, An toàn cháy - Thuật ngữ và định nghĩa;
 • TCVN 3254:1989, An toàn cháy - Yêu cầu chung;
 • TCVN 3890:2009, Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng;
 • TCVN 4778:1989, Phân loại cháy;
 • TCVN 4879:1989, Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn;
 • TCVN 2622:1995, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế;
 • TCVN 5040:1990, Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy - yêu cầu kỹ thuật;
 • TCVN 5760:1993, Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng;
 • TCVN 5738:2001, Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;
 • TCVN 4513:1988, Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế;
 • Tiêu chuẩn NFSC-101 về an toàn Phòng cháy chữa cháy đối với bình chữa cháy và thiết bị chữa cháy bằng khí hoặc bằng bột của Hàn Quốc.
 • Tiêu chuẩn về kiểm định thiết bị chữa cháy tự động bằng khí hoặc bằng bột số 02-2100-5385 của Hàn Quốc.

Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

 • TCVN 5687:2010, Thông gió điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế;
 • QCXD 06:2010/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;
 • TCVN 4086: 1985, An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung;
 • TCVN 4756: 1989, Qui phạm nối đất và nối không các thiết bị điện;
 • TCVN 5308: 1991, Qui phạm an toàn kỹ thuật trong xây dựng.
Ngoài ra các thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy và công tác lắp đặt chúng vào công trình còn phải tuân thủ các yêu cầu trong những tiêu chuẩn trích dẫn dưới đây:
 • TCVN 4086: 1985, An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung;
 • TCVN 4756: 1989, Qui phạm nối đất và nối không các thiết bị điện;
 • TCVN 5308: 1991, Qui phạm an toàn kỹ thuật trong xây dựng;
 • TCXDVN 9385: 2012, Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

Các tiêu chuẩn về thiết kế hệ thống điện nhẹ

 • TCN 68-160: 1996 Cáp sợi quang - Yêu cầu kỹ thuật – Bộ thông tin và truyền thông ban hành.
 • Các tiêu chuẩn nước ngoài:
 • TIA/EIA 568B: Tiêu chuẩn cáp thông tin cho toà nhà thương mại.
 • TIA/EIA 568-B.1 Tiêu chuẩn cáp thông tin cho toà nhà thương mại- phần 1 kết nối cáp.
 • TIA/EIA 568-B.2 Tiêu chuẩn cáp thông tin cho toà nhà thương mại- phần 2 đo kiểm tra cáp đồng.
 • TIA/EIA 568-B.3 Tiêu chuẩn cáp thông tin cho toà nhà thương mại- phần 3 đo kiểm tra cáp quang.
 • TIA/EIA 606: Tiêu chuẩn về quản trị cơ sở hạ tầng viễn thông trong toà nhà thương mại.
 • TIA/EIA 526-14A phương thức B: Tiêu chuẩn về kiểm tra, đường cáp quang đa mốt.
 • TIA/EIA 526-7B phương thức A1: Tiêu chuẩn về kiểm tra, đường cáp quang đơn mốt.
 • ISO 11801 Ed.2 Công nghệ thông tin-Yêu cầu Cáp dùng chung cho khách hàng.
 • TCXD 175-90 Mức ồn cho phép trong công trình công cộng.
 • TCVN 4510: 1988 Studio âm thanh. Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc.
 • TCVN 4511: 1988 Studio âm thanh. Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh xây dựng.
 • IEC 268 (Tiêu chuẩn đối với thiết bị truyền thanh).
 • IEC 364, 449, 1140, 1200 (Tiêu chuẩn đối với việc lắp đặt các thiết bị điện nhẹ).
 • ICE 60849, EN 60065 Tiêu chuẩn an toàn.
 • BS 7671: 1992 về "Các yêu cầu trong lắp đặt điện"
 • TCXD25-1991 đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng.
 • TCXD27-1991 đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng.
 • TCVN4756-1989 qui phạm nối đất các thiết bị.
Trên đây là tổng hợp các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật khi xây dựng bệnh viện xin mời các bạn cùng tham khảo!

Các tin khác

Đối tác

Sony
Hãng EV
Hãng Hitachi
Hãng Bosch
Âm Thanh AKG
Âm thanh Jamo
logo klipsch
Logo DBX
Âm thanh Haiaudio
LQE
Âm thanh Alto
Âm thanh BMB
Âm thanh Unison Research
Am thanh Marantz
Âm thanh Master Audio
Âm thanh Martin Logan
Âm thanh Accuphase
Âm thanh cambridge
Âm thanh Music wave
Âm thanh Musiccore
Âm thanh Jarguar
Âm thanh Guiness
Âm thanh Behringer
Âm Thanh B&W
Âm thanh Byerdynamic
Âm thanh Televic
Âm thanh BSS Audio
Âm Thanh Shure
Âm Thanh DynAcord
Âm Thanh Yamaha
Âm Thanh Tannoy
Âm Thanh Denon
Âm Thanh Boston
Âm thanh Lexicon
Âm Thanh Toa
Âm thanh Soundcraft
Âm thanh Crown